Skip to content

Category: Cold

சளியால் மூக்கு ஓரமா காயமாக இருக்கிறதா? அதைப் போக்க இதோ சில வழிகள்! இங்கு சளியால் மூக்கைச் சுற்றி ஏற்படும் வெடிப்புக்களைத் தடுக்க சில வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது காலநிலை மோசமாக உள்ளதால், பலருக்கும் சளி பிடித்து அரும்பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். சளி […]

%d bloggers like this: